Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

 

 

 Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια52

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια52

 

 

Διαφάνεια53

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια56

 

 

Διαφάνεια58

 

 

Διαφάνεια58

 

 

Διαφάνεια59

 

 

Διαφάνεια61