Μηχανές του μέλλοντος.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια38

 

 

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια50

 

 

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια56

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια59

 

 

 Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον παρατατικό και στο σωστό πρόσωπο, όπως στο παράδειγμα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b

 

 

 

Να μεταφέρεις τα ρήματα από τον ενεστώτα στον παρατατικό και στον αόριστο, όπως στο παράδειγμα.

 

school-student-confused-with-lots-of-homework-classroom-clipart