Αγαπητό μου ημερολόγιο.

 

111

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

 Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου.

 

Ξαναγράφω το παρακάτω κείμενο προσέχοντας να βάλω κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των κύριων ονομάτων  000001

 

 

 

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια56

 

 

Διαφάνεια57

 

 

Διαφάνεια67

 

 

Διαφάνεια68

 

 

Διαφάνεια69

 

 

Διαφάνεια70

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου.

 

 

Κλίνω τα ρήματα  εμφανίζω  και  εμφανίζομαι  000001

 

 

 

Μεταφέρω τις προτάσεις στον πληθυντικό αριθμό  000001

 

 

 

Συμπληρώνω τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος  είμαι  000001