Στη νέα μας γειτονιά. (2)

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια52

 

 

Διαφάνεια53

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Διαφάνεια55

 

 

Διαφάνεια57

 

 

Διαφάνεια59

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στα παραθετικά.

 

Να σχηματίσετε τα μονολεκτικά παραθετικά των παρακάτω επιθέτων 000001

 

 

 

111

 

 

112

 

 

113

 

 

114

 

 

115