Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια58

 

 

Διαφάνεια74

 

 

Ενώνω τις προτάσεις για να σχηματίσω παρομοιώσεις.

Κάνε κλικ στην εικόνα.

 

παρομοίωση

 

 

Βρίσκω τι είναι οι προτάσεις.

Κάνε κλικ στην εικόνα.

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ 000001