Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης; (2)

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια52

 

 

 

 

Διαφάνεια62

 

 

Διαφάνεια64

 

 

Διαφάνεια65

 

 

Διαφάνεια66

 

 

Διαφάνεια67

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και και κλίνε τα ουδέτερα σε -ο και σε -ι.

 

Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά 000001

 

 

 

 

Κλίνω ρήματα σε -ίζω (Προσοχή στις εξαιρέσεις).

 

Κλίνω τα παρακάτω ρήματα  000001

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει.

 

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει  000001