Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια).

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Να μεταφέρεις τα ρήματα από τον ενεστώτα στον παρατατικό και στον αόριστο, όπως στο παράδειγμα.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί "Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!

 

2d020-vlakic

 

 

 

Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον αόριστο και στο σωστό πρόσωπο, όπως στο παράδειγμα.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί "Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!

 

big homework

 

 

 

Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον παρατατικό και στο σωστό πρόσωπο, όπως στο παράδειγμα.
Αν μπερδευτείς κάπου πάτα το κουμπί "Βοήθεια", αλλά μην το χρησιμοποιείς συχνά γιατί θα χάσεις βαθμούς!

 

clipminwrite

 

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια53

 

 

Διαφάνεια54