Μικρομαγειρέματα

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7 

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Συμπληρώστε με το κατάλληλο "ι".

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

6a0105359929e6970c01a3fd360efb970b

 

 

 

Συμπληρώστε με το κατάλληλο "ι".

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

 

school-student-confused-with-lots-of-homework-classroom-clipart

 

 

 

Συμπληρώστε με το κατάλληλο -i-. Χρησιμοποιώντας τη βοήθεια, μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας.

 

student-clipart-free-clip-art-images

 

 

 Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια45