Το μήλο της Έριδας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

112

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

113

 

 

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Ποια ήταν η αφορμή για τον Τρωικό πόλεμο;

2. Ποιος γάμος έγινε στο Πήλιο και ποιοι ήταν καλεσμένοι;

3. Ποιον δεν κάλεσαν στον γάμο και τι έκανε αυτός;

4. Ποιες θεές μάλωναν για το μήλο;

5. Ποιον πρότεινε ο Δίας για να δώσει λύση;

6. Τι έταξε η κάθε θεά στον Πάρη;

7. Σε ποια θεά έδωσε το μήλο ο Πάρης;

8. Τι συμβούλεψε η θεά Αφροδίτη τον Πάρη;

9. Τι έκανε στη συνέχεια ο Πάρης;