Το τέλος του Αχιλλέα.

 

111

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιο ήταν το τρωτό σημείο του Αχιλλέα και γιατί;

2. Σε ποιο σημείο και ποιος σκότωσε τον Αχιλλέα;

3. Τι έγινε με το νεκρό σώμα του Αχιλλέα;

4. Τι γνωρίζετε για την ταφή του Αχιλλέα;

5. Ποιος σκότωσε τον Πάρη;

6. Ποια ήταν τα ταφικά έθιμα των Αχαιών;