Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας.

 

111

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πώς ήταν το ηθικό των Ελλήνων μετά τον θάνατο του Αχιλλέα;

2. Ποιος έδωσε τη λύση και τι πρότεινε;

3. Ποιοι αντέδρασαν στο δώρο των Αχαιών;

4. Τι έγινε με τον Λαοκόοντα;

5. Τι έκαναν οι Τρώες μετά την είσοδο του αλόγου στην πόλη;

6. Τι έκαναν οι κρυμμένοι Αχαιοί όταν βγήκαν από το άλογο;

7. Ποια ήταν η τύχη της Τροίας;