Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια42

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι έκαναν οι Αχαιοί μετά την πτώση της Τροίας;

2. Ποιος έγραψε για τις περιπέτειες του Οδυσσέα και πώς ονομάζεται το βιβλίο;

3. Τι έγινε στη χώρα των Κικόνων;

4. Πού βρισκόταν η χώρα των Λωτοφάγων;

5. Τι πάθαινε όποιος έτρωγε τους λωτούς;

6. Τι έγινε στη χώρα των Λωτοφάγων;

7. Ποιος ήταν ο Κύκλωπας;

8. Τι έγινε στο νησί του Κύκλωπα;