Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι έκανε ο Οδυσσέας μόλις κατέβηκε στον Άδη;

2. Ποιους συνάντησε ο Οδυσσέας στον Άδη;

3. Γιατί κατέβηκε ο Οδυσσέας στον Άδη;

4. Τι ήταν οι Σειρήνες και πώς ξέφυγαν από αυτές;

5. Πώς ξέφυγαν από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη;