Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη.

 

111

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι έγινε όταν ξύπνησε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη;

2. Τι τον συμβούλεψε η θεά Αθηνά;

3. Πώς παρουσιάστηκε ο Οδυσσέας στην καλύβα του Εύμαιου και τι συζήτησαν;

4. Πώς έγινε η αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο;

5. Τι έγινε όταν ο Οδυσσέας έφτασε στο παλάτι;

6. Πώς αντιμετώπισαν οι μνηστήρες τον Οδυσσέα;

7. Τι έγινε μεταξύ του Οδυσσέα και της Ευρύκλειας;

8. Τι έγινε στην πρώτη συνάντηση του Οδυσσέα με την Πηνελόπη;