Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.

 

111

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Η παρακάτω παρουσίαση περιέχει τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Θα ήταν καλό οι μαθητές να κάνουν πρώτα τις ασκήσεις τους και μετά να τη δουν.