Οι κλασματικές μονάδες.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

 

Πάρε ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη.

Διάλεξε κάθε φορά το σωστό σχήμα!

Πάτησε στην εικόνα.

 

49f4e-ce94ceb9ceb1cf86ceaccebdceb5ceb9ceb11

 

 

 

Πάρε ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη.

Κάνε την αντιστοίχιση

Πάτησε στην εικόνα.

 

73761-ce94ceb9ceb1cf86ceaccebdceb5ceb9ceb12