Ισοδύναμα κλάσματα.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Ισοδύναμα κλάσματα.

Κάνε κλικ στην εικόνα.

 

www.freewebs.com weddell equivalent 000001

 

 

 

Ισοδύναμα κλάσματα.

Κάνε κλικ στην εικόνα.

 

Ισοδύναμα κλάσματα 000001

 

 

 

Τοποθέτησε τα ισοδύναμα κλάσματα στον ίδιο κύκλο και έπειτα πάτα check.

Κάνε κλικ στην εικόνα.

 

Triplets - Equivalent Fractions 000001