Ένας χάρτης μας πληροφορεί.(α)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και παίξε με τα βουνά της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια29

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και παίξε με τα ποτάμια της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια30

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και παίξε με τις λίμνες της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια31

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και παίξε με τις πεδιάδες της Ελλάδας. 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

 Διαφάνεια36

 

 

 Διαφάνεια37

 

 

 Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44