Ένας χάρτης μας πληροφορεί.(β)

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και παίξε με τις χερσονήσους της Ελλάδας. 

 

Διαφάνεια20

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στους κόλπους της Ελλάδας. 

 

Διαφάνεια21

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και εξασκήσου στα ακρωτήρια της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

 

 

Διαφάνεια33