Ενέργεια, τροφή, ζωή.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Μπορείς να σχηματίσεις ένα τροφικό πλέγμα; (κλικ πάνω στην εικόνα).

Οδηγίες : Μετακίνησε τα ζώα σε όποια θέση εσύ νομίζεις και ένωσε τα με αυτά που τρώνε. Το βέλος μπαίνει μόνο όταν το τοποθετείς σωστά (π.χ. η νυφίτσα δεν μπορεί να φάει την τίγρη...) Θα τελειώσεις μόνο όταν χρησιμοποιήσεις όλα τα βέλη.
 

images

 

 

 Να παίξουμε με τις τροφικές αλυσίδες;

(κλικ πάνω στην εικόνα)
 

 

simplechain