Ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων. (1)

 

111

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια9

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες;

2. Μοιάζουν τα ρούχα τους με τα σημερινά;

3. Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα;

4. Ποια παιδιά μάθαιναν γράμματα στην αρχαία Ελλάδα;

5. Ποιοι ήταν οι δάσκαλοί τους;