Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου.

 

Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου2 000001

 

 

 

 

Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου 000001

 

 

Φωτόδεντρο - Προβολή αντικειμένου 1 000001

 

 

1de52-map2

 

 

35866-aaa111