Το ηλιακό μας σύστημα.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δες την περιφορά της σελήνης γύρω από τη Γη.

school-boy-at-desk

 

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια34

 

 

 

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και δες τις τροχιές των πλανητών γύρω από τον ήλιο.

Boy-With-Cap-At-Desk

 

 Ερωτήσεις:

1. Ποια σώματα ονομάζονται αυτόφωτα και ποια ετερόφωτα;

2. Ποιο είναι το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος;

3. Να αναφέρετε τους πλανήτες με τη σειρά ως προς την απόστασή τους από τον ήλιο.

4. Να αναφέρετε τους πλανήτες με τη σειρά ως προς τη μάζα τους.

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου στο ηλιακό μας σύστημα.

 

8153157 orig

 

 

 

παιχνιδι

 

 

 

πλανήτες