Η ατμόσφαιρα.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

 

 

 

 

 

Κάνε κλικ στις παρακάτω εικόνες και εξασκήσου.

 

atmosfere

 

 

 

Untitled-77

 

 

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι η ατμόσφαιρα;

2. Ποια είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρας;

3, Τι γνωρίζεις για την τροπόσφαιρα;

4. Τι γνωρίζεις για τη στρατόσφαιρα;

5. Τι είναι το όζον και τι είναι η τρύπα του όζοντος;

6. Τι γνωρίζεις για τη μεσόσφαιρα;

7. Τι γνωρίζεις για την εξώσφαιρα;

8. Ποια είναι τα συστατικά της ατμόσφαιρας;

9. Ποια είναι η χρησιμότητα της ατμόσφαιρας;

10. Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;