Γλώσσες και θρησκείες. (2)

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια43

 

 

Διαφάνεια44

 

 

Διαφάνεια45

 

 

Διαφάνεια46

 

 

Διαφάνεια47

 

 

Διαφάνεια48

 

 

Διαφάνεια49

 

 

Διαφάνεια50

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια52

 

 

Διαφάνεια53

 

 

Διαφάνεια54

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες θρησκείες;

2. Ποιο είναι το ιερό βιβλίο του Χριστιανισμού;

3. Πού στηρίζεται η χριστιανική θρησκεία;

4. Ποια είναι τα κύρια χριστιανικά δόγματα;

5. Ποιος ίδρυσε τον Ισλαμισμό και ποια είναι η βασική πίστη;

6. Ποια είναι η ιερή πόλη και ποιο το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων;

7. Ποια είναι η κυριότερη γιορτή των Μουσουλμάνων;

8. Πού βασίζεται ο Ιουδαϊσμός;

9. Ποιο είναι το ιερό βιβλίο του Ιουδαϊσμού;

10. Γιατί οι Εβραίοι δεν πιστεύουν στην Καινή Διαθήκη;