Η ζωή στην έρημο.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

Διαφάνεια37

 

 

Διαφάνεια38

 

 

Διαφάνεια39

 

 

Διαφάνεια40

 

 

Διαφάνεια41

 

 

Διαφάνεια42

 

 

Διαφάνεια51

 

 

Διαφάνεια52

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Πόση επιφάνεια καλύπτουν οι έρημοι;

2. Ποιες είναι οι κυριότερες έρημοι και σε ποια ήπειρο βρίσκονται;

3. Ποια είδη ερήμων γνωρίζετε;

4. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ερήμων;

5. Τι είναι οι οάσεις;

6. Τι γνωρίζετε για τη χλωρίδα και την πανίδα των ερήμων;

7. Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης στις ερήμους;