Η ζωή στις πολικές περιοχές.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

 

 

Διαφάνεια31

 

 

Διαφάνεια32

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

Διαφάνεια36

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Πού βρίσκονται οι πολικές περιοχές;

2. Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η βόρεια και ποιες η νότια πολική ζώνη;

3. Ποιες ειδικές συνθήκες επικρατούν σ' αυτές τις περιοχές;

4. Τι γνωρίζετε για την τούνδρα;

5. Τι γνωρίζετε για την τάιγκα;

6. Ποια ζώα ζουν στην Αρκτική και ποια στην Ανταρκτική;

7. Τι γνωρίζετε για τους Λάπωνες και τι για τους Εσκιμώους;