Η ζωή στα τροπικά δάση.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια23

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

 

 

Διαφάνεια33

 

 

Διαφάνεια34

 

 

Διαφάνεια35

 

 

 Ερωτήσεις:

1. Πού βρίσκονται τα τροπικά δάση;

2. Ποιες συνθήκες βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών;

3. Ποια φυτά ευδοκιμούν στα τροπικά δάση;

4. Τι είναι οι μουσώνες;

5. Ποια ζώα ζουν στα τροπικά δάση;

6. Τι γνωρίζετε για τους Πυγμαίους;

7. Τι γνωρίζετε για τους Μπαντού;