Η ζωή στις εύκρατες περιοχές.

 

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Διαφάνεια31

 

 

 

 

 

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα.

Δίνονται έννοιες που αφορούν κλιματικές περιοχές, χαρακτηριστικά κλίματος και ασχολίες ανθρώπων και ζητείται από τους μαθητές να βρουν τους συσχετισμούς μεταξύ τους τραβώντας βελάκια.

 

b9208-23ceb3

 

 

 

Επαναληπτικό

Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου.

 

98d83-3563827 orig

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πού βρίσκονται οι εύκρατες περιοχές;

2. Τι κλίμα επικρατεί στις εύκρατες περιοχές;

3. Γιατί στις περιοχές αυτές έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού;

4. Ποια είναι τα προβλήματα από την ανάπτυξη της βιομηχανίας;