Μαθήματα ημέρας.

Πέμπτη   01   Ιουνίου  2023

 

ΣΤ1

 

 

 

  

Γλώσσα: Ελληνικό παιδικό Μουσείο. (Για να μεταβείτε στην παρουσίαση του μαθήματος κάντε κλικ στον τίτλο)

Ανάγνωση: Το κείμενο του σχολικού βιβλίου.

Ορθογραφία: .............................................

Αντιγραφή:  ..............................................

Βιβλίο μαθητή: ...........................................

Τετράδιο εργασιών: .......................................

Μπλε τετράδιο λεξιλογίου:  ...............................

Μπλε τετράδιο Γραμματικής: ...............................

Φωτοτυπία: Ασκήσεις εμπέδωσης. (01/06/23)

 

Μαθηματικά: Επανάληψη στα εμβαδά.  (Για να μεταβείτε στην παρουσίαση του μαθήματος κάντε κλικ στον τίτλο)

Βιβλίο μαθητή: ........................................

Τετράδιο εργασιών: ...................................

Μπλε τετράδιο: .......................................

Φωτοτυπία: Ασκήσεις εμπέδωσης. (01/06/23)

 

Φυσική: Η αρχή της ζωής. (Για να μεταβείτε στην παρουσίαση του μαθήματος κάντε κλικ στον τίτλο)

Τετράδιο εργασιών: ...................................

Φωτοτυπία: ............................................

 

 

Ιστορία: Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. (Για να μεταβείτε στην παρουσίαση του μαθήματος κάντε κλικ στον τίτλο)

Τετράδιο εργασιών: ..........................................

Φωτοτυπία: ............................................

 

Γεωγραφία:  Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης. (Για να μεταβείτε στην παρουσίαση του μαθήματος κάντε κλικ στον τίτλο)

Τετράδιο εργασιών: ..................................

Φωτοτυπία: ...........................................

 

Κ.Π.Α.: Η Ε. Ε. όργανα και λειτουργίες της.

Να χρωματίσετε τα μέλη κράτη της Ε.Ε.

 

 

Θρησκευτικά:  Τόποι γεμάτοι ναούς. Ορθόδοξα θρησκευτικά μνημεία στην Ελλάδα. Ναοί σύμβολα.

 

 

 

desk-clip-art-niE9kX6iA