Οι πρώτοι χριστιανοί μέσα στον κόσμο.

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Διαφάνεια21

 

 

Διαφάνεια22

 

 

 

 

Διαφάνεια24

 

 

Διαφάνεια25 

 

 

Διαφάνεια26

 

 

Διαφάνεια27

 

 

Διαφάνεια28

 

 

Διαφάνεια29

 

 

Διαφάνεια30

 

 

Ερωτήσεις:

1. Ποιες συμβουλές έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του;

2. Τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής;

3. Πότε ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία;

4. Τι ήταν οι "Αγάπες";

5. Γιατί ο κόσμος θαύμαζε τους χριστιανούς;