Πώς έβλεπε ο κόσμος τους πρώτους χριστιανούς;

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πώς έβλεπε ο απλός κόσμος τους πρώτους χριστιανούς;

2. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι εχθροί των χριστιανών, οι Ρωμαίοι ή οι αρχιερείς;

3.  Ποιοι φυλάκισαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τι έγινε στη συνέχεια;

4. Πώς αντέδρασαν οι πρώτοι χριστιανοί μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου;

5. Ποιος από τους Αποστόλους μαρτύρησε πρώτος και πώς;

6. Γιατί οι έμποροι αγαλμάτων ήταν κατά των χριστιανών;

7. Πώς σχετίζεται το βιβλίο του Ε. Τριβιζά "Η τελευταία μαύρη γάτα" με τους πρώτους χριστιανούς;