Πολύχρονοι διωγμοί.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

Κατόπιν, με αριστερά κλικ στο ποντίκι βλέπετε την παρουσίαση.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σαν εικόνες.

 

 

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20

 

 

Ερωτήσεις:

1. Γιατί οι Ιουδαίοι έγιναν διώκτες των χριστιανών;

2. Ποιες ήταν οι αιτίες που οι ρωμαίοι αυτοκράτορες έκαναν διωγμούς κατά των χριστιανών;

3. Ποιους διωγμούς γνωρίζετε;

4. Ποιος ήταν ο πρώτος διωγμός;

5. Ποιος ήταν ο πιο σκληρός διωγμός;