Επίσκεψη στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

 

Την Τετάρτη 11-5-2016 οι Γ΄και Δ΄τάξεις επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι υπεύθυνοι του πάρκου ξενάγησαν τους μαθητές και τους ενημέρωσαν για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15