Όσα έφτασαν σε μας από παλιά.

 

Μια πρωτοβουλία της κ. Τσιαουσίδου Μαρίας, εκπαιδευτικού του Σχολείου μας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Μελέτη Περιβάλλοντος» της Δ΄ τάξης.

Με αφορμή τη διδασκαλία του μαθήματος, «Όσα έφτασαν σε μας από παλιά», της 2ης ενότητας, «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών», οι μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης συγκέντρωσαν διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, παλαιότερων εποχών από τις οικογένειές τους.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

 

Διαφάνεια18

 

 

Διαφάνεια19

 

 

Διαφάνεια20