Επίσκεψη στο Μουσείο LOGIC

Επίσκεψη  στο Μουσείο LOGIC.

Την Παρασκευή, 05 – 05 – 2023, τα τμήματα ΣΤ1΄ και ΣΤ2΄ του σχολείου μας επισκέφτηκαν το νεοϊδρυθέν Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην πόλη μας. Εκεί βίωσαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία με τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια2

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6