Μακεδονικός αγώνας - Απελευθέρωση της Κατερίνης

 

Μακεδονικός αγώνας - Απελευθέρωση της Κατερίνης

 

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ο κ. Παπαδημητρίου Χρήστος παρουσίασε στους μαθητές των ΣΤ, E, Δ και Γ΄ τάξεων τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Μακεδονία την περίοδο 1904 – 1908.

Επιπλέον, με τη βοήθεια των εποπτικών μέσων, έγινε εκτενής αναφορά στα γεγονότα του Α΄ Βαλκανικού πολέμου που οδήγησαν στην απελευθέρωση της πόλης μας από τους Οθωμανούς την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 1912.

 

ΜΑΚ.2