Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει1

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει2

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει3

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει4

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει5

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει6

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει7

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει8

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει9

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει10

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει11

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει12

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει13

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει14

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει15

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει16

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει17

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει18

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει19

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει20

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει21

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει22

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει23

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει24

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει25

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει26

 

 ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΥ  ΜΕΡΟΥΣ

 

Ερωτήσεις:

1.Ποιοι  εχθροί  απειλούσαν  το  Βυζάντιο  όταν  ανέλαβε  ο  Ιουστινιανός;

2.  Ποιοι  ήταν  οι  συνεργάτες  του  Ιουστινιανού  και  τι  έκανε  ο  καθένας;

3.  Τι  γνωρίζετε  για  τη  Θεοδώρα;

4.  Ποιες  μεταρρυθμίσεις  έγιναν  στη  νομοθεσία;

5.  Ποιες  μεταρρυθμίσεις  έγιναν  στη  διοίκηση;

 

 

 

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει27

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει28

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει29

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει30

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει31

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει32

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει33

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει34

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει35

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει36

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει37

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει38

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει39

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει40

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει41

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει42

 

 

ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει43

 

 

Κάνε  κλικ  στην  εικόνα  και  λύσε  το  κουίζ  του  μαθήματος.

 

Snap 2014-09-20 at 00.35.42

 

 

Ερωτήσεις: 

6.  Ποιους  ενόχλησαν  οι  μεταρρυθμίσεις;

7.  Ποια  ήταν  τα  οφέλη  από  τις  μεταρρυθμίσεις;

 

 

Κάνε  κλικ  στην  παρακάτω  εικόνα  και  φτιάξε  το  παζλ.

 

ioustinianos

 

 

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και βάλε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα.

 

images