Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά ......

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του μαθήματος πατώντας click to play και στη συνέχεια πατώντας το εικονίδιο κάτω δεξιά για την είσοδο σε πλήρη οθόνη.

  

 

 

 

Ερωτήσεις:

1. Πώς αντιμετώπισε τους εξωτερικούς κινδύνους ο Ιουστινιανός;

2. Πόσο κράτησαν οι πόλεμοι αυτοί και ποιοι διακρίθηκαν;

3. Ποια αποτελέσματα έφεραν οι νίκες και οι κατακτήσεις;

4. Ποιες ήταν οι αρνητικές συνέπειες των πολέμων με τους Γότθους και τους Βάνδαλους;

5. Τι αναγκάστηκε να κάνει ο αυτοκράτορας;