«

»

Σεπ 04

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση

 2    Έχοντας υπόψη το  Π.Δ. 200/13-7-98 (άρθρο 12 παρ.1), η Σχολική Σύμβουλος της 37ης  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Α.  Ν. Χαλκιδικής, Ραχήλ Μαρτίδου διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου (10.00π.μ.-13:00μ.μ.) στην αίθουσα του Δημαρχείου Πολυγύρου.

Η θεματολογία έχει ως εξής:  «Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη του Νηπιαγωγείου και πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής βίας», Ραχήλ Μαρτίδου & Γιάννης Τρικαλιώτης, Σχολικοί Σύμβουλοι.

«Προγραμματισμός του εκπ/κού έργου, Ερωτήματα-Προβληματισμοί»    

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές συναντήσεις είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το εδάφιο της παρ. 1 του αρ. 55 του Ν. 1566/85.

 

 Η Σχολική Σύμβουλος

Της 37ης  Εκπαιδευτικής  Περιφέρειας

Π. Α . Ν. Χαλκιδικής

Ραχήλ Μαρτίδου