Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – Α.Π.

 
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Δείτε εδώ:

  • Νομοθετικό Πλαίσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Δείτε εδώ:

  • Άδειες Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Δείτε εδώ:

  • Άδειες Αναπληρωτών

Δείτε εδώ:

  • Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων (Νέο)

Δείτε εδώ:

 

Π

Σχολιάστε