ΣΑΪΝΗ Δ. ΟΥΡΑΝΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

 

 

Υποψήφια  Νομαρχιακός  Σύμβουλος 

Ν.  Ιωαννίνων με το συνδυασμό

«Απειρος Τόπος» του  Μάκη Χατζηεφραιμίδη

 
 

home

 
ποια είναι
τι πιστεύει
αγορά εργασίας
γη
ελλάδα
ήπειρος
ιωάννινα
χρυσοβίτσα
επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
πρότυπο

 16  ΡΕΠΟΡΤΑΖ                                                                                                     ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

&

12  ΕΚΔΟΣΗ                                                                                                    ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006

Στήριξη τοπικής οικονομίας:

Προεκλογικό ευχολόγιο οχταετίας

ή προγραμματική δέσμευση τετραετίας;

                       Η βιώσιμη και ισόρροπη, η αειφόρος, ανάπτυξη του νομού Ιωαννίνων ισοδυναμεί με τη στήριξη της τοπικής οικονομίας προκειμένου να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, να βελτιωθεί η ευημερία των κατοίκων του νομού, να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Ωραία λοιπόν τα λόγια που ακούν οι ψηφοφόροι σε περιόδους προεκλογικές. Ζητούμενο όμως είναι αν η στήριξη της τοπικής οικονομίας, ως βαρύγδουπη προεκλογική εξαγγελία από πλευράς υποψηφίων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αφενός αλλά ως βασική προϋπόθεση επιβίωσης για τους κατοίκους του νομού μας αφετέρου, αποτελεί όντως προγραμματική δέσμευση τετραετίας, ήτοι δέσμευση που ανακοινώνεται προεκλογικά και υλοποιείται με συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις εντός της τετραετίας ή αποτελεί απλώς αναδιατυπωμένο επιχείρημα προεκλογικής κατανάλωσης. Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι κάτοικοι του νομού Ιωαννίνων τη στήριξη της τοπικής οικονομίας; 

Η στήριξη της τοπικής οικονομίας του νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους κατοίκους του, προϋποθέτει πρωτίστως :

Α. Στήριξη της αγροτικής οικονομίας με :

§         ανανέωση χωροταξικού σχεδιασμού και επανασχεδίαση δραστηριοτήτων αγροτικής οικονομίας με βάση την ταυτότητα του τόπου μας, τη γιαννιώτικη γη και τα φυσικά αποθέματά της

§         εκσυγχρονισμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  και στήριξη προτάσεων για ένταξη επενδύσεων του αγροτικού τομέα στον αναπτυξιακό νόμο

§         διασύνδεση της τοπικής αγροτικής οικονομίας με τις τοπικές μεταποιητικές δραστηριότητες, με ονομασία προέλευσης, και ενίσχυση προσπαθειών ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

§         δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών

Β. Ενδυνάμωση ορεινών όγκων και απομακρυσμένων περιοχών με :

§         ολόπλευρη βοήθεια για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων

§         στήριξη παραδοσιακών βιοτεχνιών και οικοτεχνίας  και ενίσχυση του εισοδήματος των δασικών συνεταιρισμών και πληθυσμών 

§         ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, διακοπές στο βουνό), αναβάθμιση υποδομών χειμερινού τουρισμού (χιονοδρομικά κέντρα) και αξιοποίηση αγροικιών, ορειβατικών καταφυγίων, μοναστηριακών καταλυμάτων, δασικών χωριών

§         διατήρηση φυσιογνωμίας και χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

Γ. Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης με :  

§         διεκδίκηση θέσπισης σταθερών, ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων και απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

§         αναβαθμισμένη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών και της αναπτυξιακής εταιρίας «Ήπειρος ΑΕ»

§         ενίσχυση εξωστρέφειας των μεταποιητικών μονάδων του νομού μας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και το τοπικό γραφείο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών

§         προώθηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου για τη διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας

Δ. Ανάπτυξη του τουρισμού με :

§         αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού με διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ικανοποιητικών αμοιβών

§         ολοκληρωμένη προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων (εναλλακτικός τουρισμός) και ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών

§         υλοποίηση, σε συνεργασία με την «Ήπειρος ΑΕ» και τον ΕΟΤ, ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής του νομού μας

Εν ολίγοις, η στήριξη της τοπικής οικονομίας του νομού Ιωαννίνων, σύμφωνα με τους κατοίκους του, προϋποθέτει δράσεις και παρεμβάσεις εφικτές και υλοποιήσιμες εντός μιας τετραετίας προγραμματικού σχεδιασμού, και δεν αποτελεί προεκλογικό ευχολόγιο με στόχο απλά την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών για άλλη μια τετραετία, με την αιτιολογία ότι «δεν προλάβαμε να υλοποιήσουμε αλλά προλάβαμε να προγραμματίσουμε για την ερχόμενη τετραετία». Για πόσο ακόμη οι κάτοικοι του νομού Ιωαννίνων, αναφορικά με το τόσο σημαντικό και κρίσιμο κομμάτι της στήριξης της τοπικής οικονομίας, θα ακούνε αναδιατυπωμένους προεκλογικούς προγραμματισμούς από τους υποψηφίους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και θα περιμένουν ματαίως υλοποιήσεις μετά τις εκλογές; Ίσως μέχρι την ημέρα που είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους θα είναι αρκετά μακριά από το γιαννιώτικο τόπο, ίσως σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο ή στο εξωτερικό, εις αναζήτηση ίσως απλής επιβίωσης, όπου όμως στα σίγουρα δεν θα φτάνει να ακουστεί ξανά το προεκλογικό ευχολόγιο των υποψηφίων της τοπικής αυτοδιοίκησης περί στήριξης της τοπικής οικονομίας.         

 

Σαΐνη Ουρανία του Δημητρίου

Δικηγόρος-Εφοριακός

Υποψήφια  Νομαρχιακός  Σύμβουλος  Ν.  Ιωαννίνων

με το συνδυασμό «πειρος Τόπος» του υποψηφίου

Νομάρχη Ιωαννίνων Μάκη Χατζηεφραιμίδη

 

 
   
 

ποιοα είναι - τι πιστεύει - αγορά εργασίας - γη - ελλάδα - ήπειρος - ιωάννινα - χρυσοβίτσα - επικοινωνία

 

 
 
       
WebSite designed & developed by Σαΐνης Δ. Χρήστος - All rights reserved by gosego®!