ΣΑΪΝΗ Δ. ΟΥΡΑΝΙΑ

                                                                                   

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ

 

ποια είναι

τι πιστεύει
αγορά εργασίας
γη
ελλάδα
ήπειρος
ιωάννινα
χρυσοβίτσα
 
επικοινωνία
web mail
 
Τηλεφ. Κατ.ΟΤΕ
Διακοπές
Ο Καιρός σήμερα
Πρόσβαση ADSL
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

"Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρχoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα."

ρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος.

"O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας."

ρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος.

 

Σαΐνη-Σπυρίδωνος Ουρανία του Δημητρίου

... η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και το φιάσκο τόσο στην ζωή όσο σε μια πολιτική εκστρατεία έγκειται στο αν προωθείς συμπεριφορές και πολιτικές κατάλληλες για την συγκεκριμένη εποχή και πολιτική κατάσταση,  βασιζόμενος και υπερασπιζόμενος, ως άνθρωπος, τις ιδέες σου, και επίσης κατά πόσο αυτές οι ιδέες αλλάζουν τις καταστάσεις και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων και τις κοινωνίας προς το καλύτερο ...

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας!

 

 

 

Δικηγόρος-Εφοριακός

Εκλογική Στήλη Νομαρχιακών Εκλογών 2006

 

 

 

 

H Δημιουργική Απλότητα  του

Δημητρίου Σαΐνη

sainis.gr

 

"