Κουλουριώτικος

 

Μικτός χορός που χορεύεται στη Σαλαμίνα (Κούλουρη), από την οποία πήρε και το όνομά του.

Οι χορεύτριες και οι χορευτές σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια είναι σε στάση προσοχής ενώ τα χέρια συνδέονται με τη λαβή του Καλαματιανού ή σταυρωτά, δηλαδή το αριστερό χέρι του πρώτου χορευτή, τεντώνεται λοξά αριστερά, πάνω από το δεξί του δεύτερου, και συνδέεται με την παλάμη του δεξιού χεριού του τρίτου προς τα αριστερά χορευτή. Με όμοιο τρόπο συνδέουν τα χέρια τους ο δεύτερος και ο τέταρτος, ο τρίτος και ο πέμπτος κ.ο.κ. Το δεξί χέρι του πρώτου συνδέεται με το δεξί του δεύτερου και το αριστερό του τελευταίου με το αριστερό του προτελευταίου.

Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, κατά τα οποία τονίζεται ιδιαίτερα το πρώτο και τέταρτο βήμα και τα οποία εκτελούνται ως εξής:

1: Το δεξί πόδι φέρεται με δύναμη σε προεκβολή με όλο το πέλμα προς το κέντρο του κύκλου και με το γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Συγχρόνως το αριστερό πόδι, φέρεται κοντά στο δεξί με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο, ψηλά από το έδαφος και με την καμάρα του σε επαφή με το εμπρός μέρος της φτέρνας του δεξιού. Το σώμα κλίνει και στρέφεται ελαφρώς αριστερά.

2: Το αριστερό πόδι σε προεκβολή πίσω.

3: Το δεξί πόδι σε πόδι σε προεκβολή πίσω και με τη φτέρνα του μέσα στην καμάρα του αριστερού.

4: Το αριστερό πόδι σε προεκβολή πίσω.

5: Το δεξί πόδι βήμα δεξιά και λίγο πίσω

6: Το αριστερό πόδι, βήμα δεξιά μεγάλο και με τα δάχτυλα στραμμένα στο κέντρο.

Ταυτόχρονα με αυτά τα βήματα γίνονται και μικρές ρυθμικές ταλαντεύσεις του κορμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορός της Τράτας

 

Ο χορός αυτός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Μεγάρων σε ρυθμό 2/4, έχει πάρει τις κινήσεις του από τη ζωή των ψαράδων. Ανάλογα με την εθιμική περίσταση, παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές που αποδίδονται με διαφορετικό ρυθμό και χορευτικό μοτίβο, προσαρμοσμένο προς την ανάλογη εορτάσιμη ημέρα του χρόνου.

Έτσι για παράδειγμα έχουμε τη λαμπρή καμάρα, που χορεύεται αποκλειστικά και μόνο τη μέρα του Πάσχα, τα «Μόινα-νενά» και το «Συρτό της Τράτας» που χορεύονται σε όλες τις χορευτικές περιστάσεις.

Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, που χορεύονται με ισόχρονο ρυθμό ως εξής:

1: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.

2: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά.

3: Το δεξί πόδι, βήμα δεξιά.

4: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά στα δάκτυλά του ,ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το δεξί γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει αριστερά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.

5: Το αριστερό πόδι, εν συνεχεία, αφού τεντωθεί το δεξί, εκτελεί βήμα αριστερά.

6: Το δεξί πόδι βήμα αριστερά, στα δάκτυλα ελαφρώς τεντωμένο. Συγχρόνως όμως το αριστερό γόνατο λυγίζει και το σώμα κλίνει δεξιά, ώστε το κεφάλι, ο κορμός και το αριστερό πόδι να ευθυγραμμιστούν.

Ποικιλία Πρώτη

1-3: Χορεύονται κανονικά, αλλά στο 3 το δεξί στρέφει προς το κέντρο.

4: Το αριστερό πόδι μισό βήμα δεξιά και πίσω του δεξιού, με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα, στρέφοντας αριστερά. Συγχρόνως τα γόνατα και των δύο ποδών λυγίζουν ελαφριά και τεντώνουν.

5: Το αριστερό πόδι βήμα αριστερά, με τα δάκτυλα στραμμένα στο κέντρο.

6: Το δεξί πόδι μισό βήμα αριστερά και πίσω από το αριστερό, με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα, στρέφοντας δεξιά.

Συγχρόνως τα γόνατα και των δύο ποδών λυγίζουν ελαφριά και τεντώνουν.

Ποικιλία Δεύτερη

1 : Το δεξί πόδι βήμα δεξιά και πίσω. (με την πλάτη προς τη φορά)

2: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά και πίσω από το δεξί. ( Η πλάτη επίσης στραμμένη προς τη φορά).

Τα υπόλοιπα βήματα χορεύονται κανονικά.

 

 

 

 

 

Οι χοροί της Στερεάς Ελλάδας

Αντίθετα με άλλα μέρη της Ελλάδος, η Ρούμελη (κυρίως η Δυτική) διετήρησε πολλά παραδοσιακά μουσικά στοιχεία, που μπορούν να αναχθούν ακόμα και στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Κοντά στους δημοφιλείς χορούς της περιοχής (που είναι ο τσάμικος, ο καλαματιανός και το καγγέλι) αναφέρονται και οι ακόλουθοι, που (κατά την Μαγδαληνή Ζωγράφου) συμπληρώνουν τη σηματοδότηση της ρουμελιώτικης χορευτικής ταυτότητας: ο "αργός συρτός", ο "κουνητός" ή "συρτοκούνητος" (περιοχές Δωρίδας), ο χορός "του καπετάνιου" (Καρπενήσι), κ.λπ.

Καγκέλι

 

Είναι χορός της Ανατολικής Ρούμελης και συνοδεύεται συνήθως από τα τραγούδια Τα Ρίτσα και η Κοντούλα. Το συρτοκαλαματιανό αρχίζει με ρυθμό καλαματιανού σε αργό τέμπο και στη συνέχεια εξελίσσεται πιο γρήγορα και χορεύεται με ταχύτερο ρυθμό. Είναι ο χορός που χορεύουν οι βλάχοι και οι τσελιγκάδες. Ανάλογα με την περιοχή που χορεύεται παρουσιάζει μικρές παραλλαγές, κυρίως σταυρώματα αριστερά ? δεξιά. Τα βήματα του χορού πάνε ως εξής:

1α):         Το αριστερό έρχεται με πήδημα και πατάει στη φορά, ενώ το δεξί έρχεται σε άρση, ελαφρά λυγισμένο πάνω από το αριστερό.

1β):         Το δεξί πατάει με τα δάχτυλα στη φορά σταυρωτά πάνω από το αριστερό.

2: Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα δίπλα στο δεξί

3:         Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα στη φορά.

4α): Το δεξί έρχεται με πήδημα και πατάει στη φορά, ενώ το αριστερό έρχεται σε άρση, ελαφρά λυγισμένο πάνω από το δεξί.

4β): Το αριστερό πατάει με τα δάχτυλα στη φορά σταυρωτά πάνω από το δεξί.

5 : Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα δίπλα στο αριστερό

6 : Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα στη φορά.

7 : Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά στη διάσταση. (Τα δάκτυλα του δεξιού και ο κορμός στρέφονται διαγώνια αριστερά).

8 : Το αριστερό πατάει με τα δάκτυλα πίσω από τη φτέρνα του δεξιού, ενώ ταυτόχρονα το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος, πίσω.

9 : Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα μπροστά, στη θέση του, ενώ ταυτόχρονα το δεξί ανασηκώνεται απ? το έδαφος, πίσω.

10: Το αριστερό, που βρίσκεται σε άρση πίσω, πατάει με όλο το πέλμα αντίθετα στη φορά του κύκλου, σε διάσταση. (Τα δάκτυλα του αριστερού και ο κορμός στρέφονται διαγώνια δεξιά).

11: Το δεξί πατάει με τα δάκτυλα πίσω από τη φτέρνα του αριστερού ενώ το αριστερό ανασηκώνεται από το έδαφος, μπροστά.

12: Όπως το 8.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. Λάμπρου Αθανάσιος