Αρχική | Διδακτικές προτάσεις | Ψυχική υγεία | Α ΕΝΟΤΗΤΑ | Β ΕΝΟΤΗΤΑ | Γ ΕΝΟΤΗΤΑ | Δ ΕΝΟΤΗΤΑ

"Διαπροσωπικές σχέσεις και Ψυχική Υγεία"

 

Γενικά

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια κατεξοχήν διαθε΅ατική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθ΅ιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου ΅ε την κοινωνική πραγ΅ατικότητα.

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σω΅ατικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός ΅ε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου ΅ε την αναβάθ΅ιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

(από το νέο Αναλυτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας)

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Διαπροσωπικές σχέσεις και Ψυχική Υγεία" πραγματοποιήθηκε το σχ. έτος 2002-03 στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου από τις δασκάλες της Β΄ τάξης Βλάχου Ελένη και Γεωργάκη Σοφία. 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού αφού πρώτα γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις.

Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος σε γενικές γραμμές καθώς και ένα μέρος από το υλικό που παρουσιάστηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τίτλος

"Διαπροσωπικές σχέσεις και Ψυχική Υγεία"

Περιεχόμενο

Ο εαυτός μου, η σχέση μου με τους άλλους.

Ατομική ταυτότητα, αυτοεκτίμηση, συναισθήματα, επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, κοινωνικός αποκλεισμός - ίσες ευκαιρίες, βία, αντιμετώπιση άγχους.

Γενικοί Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος είναι να μπορέσουν τα παιδιά:Από τις εργασίες των παιδιών
bullet

να σκέφτονται κριτικά

bullet

να είναι αυτάρκη

bullet

να μην παρασύρονται

bullet

να επιβάλλονται στον εαυτό τους

bullet

να κάνουν επιλογές με ηθικά κριτήρια

bullet

να έχουν ξεκάθαρες αξίες και συμπεριφορές

bullet

να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις

bullet

να έχουν έναν υγιή τρόπο ζωής

bullet

να επικοινωνούν επαρκώς και να συνεργάζονται αρμονικά

Εκπαιδευτικό υλικό

Χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό του Κ.Ε.Θ.Ε.Α με τίτλο «Δεξιότητες για παιδιά του δημοτικού". Αποτελείται από 33 διδακτικές κάρτες.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό σκοπό την παροχή στήριξης και αποδοχής για το μαθητή. Επομένως είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη. Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μέλος της ομάδας της τάξης και ότι μπορεί άφοβα, χωρίς το φόβο της απόρριψης, να εκφράζεται ελεύθερα.

Για την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων απαιτείται η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτές δεν αποκτιούνται με την ενημέρωση ή με την απλή μεταφορά γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς προς τα παιδιά, αλλά μέσα από την ενεργητική - βιωματική μάθηση.

Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων βασίζεται στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και της δυνατότητας να διαπραγματεύεται και να προβαίνει στις σωστές επιλογές.

Στη μεθοδολογία μας προτείνουμε:
bullet

προσέγγιση της σχολικής τάξης ως ομάδας

bullet

εστίαση στην παιδαγωγική σχέση

bullet

ενεργητική ακρόαση ως τρόπο επικοινωνίας

Ως καλύτερο μοντέλο προσέγγισης προτείνεται το ψυχοκοινωνικό το οποίο εισάγει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει:
bullet

τρόπους επικοινωνίας

bullet

τρόπους επίλυσης διαφορών

bullet

τρόπους συνειδητής επιλογής κλπ.

Χρησιμοποιήσαμε δραστηριότητες που προάγουν την ενεργητική μάθηση όπως:

Παιχνίδια ρόλων (κουκλοθέατρο, δακτυλόκουκλες), μιμητικά παιχνίδια (παντομίμα), εικαστικές δραστηριότητες (κολάζ, ζωγραφική), παραγωγή κειμένων (ποιήματα, ακροστιχίδες, επιστολές, πινακίδες μηνυμάτων, ημερολόγιο μαθητή, ερωτηματολόγια), ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού κλπ.

Ενότητες

Ολόκληρο το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τέσσερις  βασικές ενότητες.

Κάντε κλικ στα περιεχόμενα παρακάτω για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε ενότητα.

 

Περιεχόμενα

Α

"Εγώ και το σχολείο μου"

Β

"Εγώ ένας ξεχωριστός άνθρωπος"

Γ

"Εγώ ένας από τους πολλούς"

Δ

"Συναισθήματα και αισθήματα"

Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος φάνηκε ότι τα παιδιά:

bullet

συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία στις περισσότερες δραστηριότητες δημιουργώντας έργα ατομικά, ανά ζεύγη ή σε ομάδες (ζωγραφιές, κολλάζ, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, ιστορίες, ποιήματα)

bullet

ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους, καθώς διαπίστωσαν πόσο μοναδικά και ξεχωριστά άτομα είναι

bullet

αναπτύχθηκε μεταξύ τους πνεύμα  συνεργασίας μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας

bullet

βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών /τριών, αλλά και μεταξύ της δασκάλας και των μαθητών/τριών

bullet

μπορούν ως ένα βαθμό να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις τους με σύμπνοια και κατανόηση, με τεχνικές επίλυσης διαφωνιών που ανακάλυψαν

bullet

μπορούν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως ένα βαθμό και ότι είναι έτοιμα να στηρίξουν, όσο μπορούν, άτομα που χρειάζονται βοήθεια.

Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις

bullet

Το εκπαιδευτικό υλικό αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δασκάλων.

bullet

Οι δραστηριότητες είναι πολλές σε κάθε διδακτική κάρτα δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής των καταλληλότερων.

bullet

Οι φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε (Γραφείο Αγωγής Υγείας & Δίκτυο ’λφα) στήριξαν σημαντικά την προσπάθειά μας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

bullet

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο δίωρο της Παρασκευής. Παρατηρήθηκε όμως κόπωση και ανησυχία στα παιδιά, γι΄ αυτό μετατέθηκε στο πρώτο δίωρο.

bullet

Οι γονείς φάνηκε ότι στήριξαν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Δεν παρατηρήθηκε αρνητική αντίδραση παρά μόνο θετικά σχόλια για τη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών.

bullet

Τα παιδιά βρήκαν το μάθημα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όλες σχεδόν οι δραστηριότητες άρεσαν πολύ.

bullet

Κατά την άποψή μας, θα είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις τάξεις, γιατί αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση, τη συναισθηματική ασφάλεια, την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ανοχή. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πολυπόθητη ισορροπία και αρμονία στη σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους, πράγματα που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή και έγκαιρη πρόληψη κατά των οποιωνδήποτε εξαρτήσεων.

Οι δασκάλες των τάξεων

Βλάχου Ελένη - Γεωργάκη Σοφία

Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε στις εκδηλώσεις που έγιναν στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου στις 11 Ιουνίου 2003.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Κάντε
κλικ εδώ για να δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση

 

Αρχική | Διδακτικές προτάσεις | Ψυχική υγεία | Α ΕΝΟΤΗΤΑ | Β ΕΝΟΤΗΤΑ | Γ ΕΝΟΤΗΤΑ | Δ ΕΝΟΤΗΤΑ