Τι είναι ο άξονας συμμετρίας;

Ο άξονας συμμετρίας είναι μια γραμμή που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο ίσα μέρη.

Ένα σχήμα μπορεί να έχει κι άλλους άξονες συμμετρίας,

Έτσι μπορούμε να το χωρίσουμε σε περισσότερα ίσα μέρη.

2 άξονες συμμετρίας
4 ίσα μέρη

3 άξονες συμμετρίας
6 ίσα μέρη
4 άξονες συμμετρίας
8 ίσα μέρη

... κι ένας εύκολος τρόπος για να φτιάξεις άξονες συμμετρίας σε ένα χαρτί!

Πάρε ένα χαρτί και δίπλωσέ το στα δύο

Τώρα δίπλωσέ το ξανά αλλά από την άλλη μεριά

Ξεδίπλωσε το χαρτί.
Θα δεις σχηματισμένους
2 άξονες συμμετρίας

Πάτα το για να κλείσει αυτό το παράθυρο