Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες


 

Δραστηριότητες

 • Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις ασκήσεις των μαθημάτων.

 • Κάντε κλικ στους συνδέσμους παρακάτω για να δοκιμάσετε τις ασκήσεις.

 • Σε κάθε άσκηση υπάρχει το κουμπί "Δραστηριότητες" που θα σας οδηγήσει στη σελίδα αυτή

 1. Ανακαλύπτω τα κλάσματα

 2. Διάλεξε το σωστό σχήμα - Κλασματικές μονάδες

 3. Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση - Κλασματικές μονάδες

 4. Βρες τον παρονομαστή - Κλασματικές μονάδες

 5. Παίρνω ένα μέρος από ένα ποσό - Κλασματικές μονάδες

 6. Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση - Κλασματικοί αριθμοί

 7. Βρες τον αριθμητή & τον παρονομαστή - Κλασματικοί αριθμοί

 8. Φτιάξε τα κλάσματα - Κλασματικοί αριθμοί

 9. Βρες το κλάσμα ενός ποσού - Κλασματικοί αριθμοί

 10. Φτιάξε ισοδύναμα κλάσματα - Ισοδύναμα κλάσματα

 11. Γράψε τους αριθμητές και παρονομαστές - Ισοδύναμα κλάσματα

 12. Γράψε τους αριθμητές και παρονομαστές - Ισοδύναμα κλάσματα

 13. Ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο με ... - Ισοδύναμα κλάσματα

 14. Αντιστοίχισε τα ισοδύναμα κλάσματα - Ισοδύναμα κλάσματα

Πρόσθετες δραστηριότητες (για εκπαιδευτικούς)

 • Εδώ μπορείτε να βρείτε υλικό για πρόσθετες δραστηριότητες.

 • Κάντε κλικ στους συνδέσμους για να δείτε και να εκτυπώσετε τα φύλλα εργασίας.

κουκκίδα

Ισοδύναμα κλάσματα

Φ.Ε. - 6 ασκήσεις με διαβάθμιση δυσκολίας

κουκκίδα

Σημαίες και κλάσματα

Φ.Ε. - Απλές δραστηριότητες με τη χρήση σημαιών χωρών

κουκκίδα

Κλασματικές μονάδες

Φ.Ε. + Υλικό - Δραστηριότητες με γεωμετρικά σχήματα. Οι μαθητές συγκρίνουν κλασματικές μονάδες χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα. Περιέχονται οδηγίες χρήσης. Συμπιεσμένο αρχείο.


Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες