Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες
Παίρνω ένα μέρος από πολλά ίσα μέρη

Μελέτησε με προσοχή τον παρακάτω πίνακα;

Το γράφω με λέξεις

Το σχεδιάζω

Το διαβάζω

Το γράφω με
αριθμούς

Κόβω έναν κύκλο σε δύο ίσα μέρη και παίρνω το ένα.

ένα δεύτερο

 

Η σημαία της Γερμανίας αποτελείται από τρία ίσα κομμάτια υφάσματος. Το κίτρινο κομμάτι είναι το ένα από τα ίσα μέρη.

ένα τρίτο

 

Μοιράζω μια σοκολάτα σε τέσσερα ίσα μέρη και παίρνω το ένα

ένα τέταρτο

 

 

 

 

Έχω μια ταινία πέντε εκατοστών και κόβω το ένα εκατοστό.

ένα πέμπτο

 

 

 

 

Σε μια αυγοθήκη έχουμε δώδεκα αυγά. Βάφουμε κόκκινο το ένα.

ένα δωδέκατο

Τώρα κάνε κλικ στο κουμπάκι από κάτω
και προσπάθησε να ολοκληρώσεις τις ασκήσεις!

Άσκηση

Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες