Οδηγίες για να γράφετε σωστά εκθέσεις

 

 1. Μην γενικεύεις ποτέ.

 2. Να είσαι περίπου ακριβής.

 3. Τα σχόλια σε παρένθεση (παρόλο που είναι ουσιώδη μερικές φορές) να αποφεύγονται.

 4. Απόφευγε τα κλισέ όπως ο διάoλος το λιβάνι.

 5. Μην χρησιμοποιείς συντομογραφίες κ.λ.π. κ.λ.π.

 6. Ξένες λέξεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται de facto.

 7. Μη βάζεις ποτέ αποφθέγματα. 'Όπως είχε πει και ο Ράλφ 'Εμερσον κάποτε: «Σιχαίνομαι τα αποφθέγματα: μίλα μου με δικά σου λόγια».

 8. Οι συγκρίσεις είναι τόσο κακές όσο και τα κλισέ σε μια έκθεση.

 9. Μην είσαι φλύαρος. Μην χρησιμοποιείς παραπάνω λέξεις από όσες είναι  απαραίτητες. Είναι υπερβολικό και δείχνει ότι το παρακάνεις. Δώσε μεγάλη σημασία σε αυτό.

 10. Μη χρησιμοποιείς φράσεις αποτελούμενες από μία μόνο λέξη. Ποτέ. Εντάξει;

 11. Η υπερβολή είναι ένα εκατομμύριο φορές χειρότερη από κάθε άλλο νοηματικό λάθος.

 12. Ποιος χρειάζεται ρητορικές ερωτήσεις;

 13. Η παθητική φωνή πρέπει να αποφεύγεται.

 14. Και ποτέ μην ξεκινάς μια πρόταση με ένα σύνδεσμο.