Σημαίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύρε τα ονόματα των κρατών που βρίσκονται δεξιά δίπλα στην αντίστοιχη σημαία.